Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) należy poinformować, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEE QUALITY Anna Sikorska z siedzibą: ul. Manganowa 7a, 53-441 Wrocław, e-mail: prywatnosc@ 
  bee-quality.com
   

 2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: ​

  • wycen usług i obsługi szkoleń na podany adres e-mail (tworzenie bazy użytkowników, obsługa użytkowników i kontakt z nimi) 

  • w celach statystycznych 

  • wysyłki na podany adres e-mail newslettera (informacje o wydarzeniach, nowościach, życzenia świąteczne, ankiety) 

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie: 

  1. firma Wix.com (obsługująca stronę internetową bee-quality.com

  2. firma Google.com (przechowująca dane odwiedzającego stronę takie jak przybliżona lokalizacja, czas odwiedzin strony) 

  3. firma PayPal.com (obsługująca płatności) 

  4. firma Home.pl (przechowująca e-maile) 

  5. firma Calendly.com (obsługująca zapisy na spotkania) 

 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do prezentacji strony, wycen usług, rezerwacji spotkań oraz obsługi szkoleń.