top of page

usprawnia

są częścią

używają

potrzebują

wymaga

są organizowane za pomocą

pomaga organizować

lubi

pomaga

bottom of page